Второто Пришествие

Как, кога и къде?

Библията е категорична че ще има Второ пришествие (Мат.16:27). Но какво знаем по въпросите; как, кога и къде то ще се случи?


Можем да заключим от думите на Исус “Но този ден и час никой не знае …само Отца знае“ и от пасажът в Амос 3:7 „Господ няма да направи нищо, без да разкрие на пророците”, че Бог, който знае денят и часът, със сигурност ще разкрие всичките си тайни за второто пришествие на своите пророци.

Въпреки, че Исус каза, че ще дойде като крадец, също е писано, че няма да дойде като крадец за чистите по сърце… Разглеждайки събитията при първото пришествие Исус идва като крадец за фарисеите, които живееха в тъмнина, но за семейството, което беше в светлината, Бог ясно откри бъдещото раждане на Исус. При раждането на Исус Бог разкри тази тайна на тримата мъдреци, на Симон, на Ана и на пастирите. Лука 21:34-36.

Исус много ясно отбелязва, че тайната за времето, мястото и начина, по който ще се завърне ще бъде разкрита на вярващите, които внимателно очакват и се подготвят за Второто Пришествие.


Винаги в провидението на възстановяване, Бог открива на своите пророци, какво ще направи, преди да го е сторил. Примери за това са потопът по времето на Ной, разрушаването на Содом и Гомор и раждането на Исус. По същия начин за Второто Пришествие на Господа, Бог със сигурност ще изпрати откровение на искрено вярващите, които са "светлината" и "имат уши да чуят и очи да видят". Както е писано в Деяния 2:17 „И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си... и синовете ви и дъщерите ви щепророкуват, юношите ви ще виждат видения...”

Как ще се върне Христос?

1. Изводи от Второто пришествие на Илия

За да разберем как ще стане Воторто пришествие на Христос, нека първо да разгледаме Второто пришествие на Илия. Чрез него става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне.

Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна.

2. Изводи от думите на Исус

Можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано в Отк. 12:5, „И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”

Възможно ли е Библията наистина да предсказва това? Възможно ли е Исус наистина да предаде мисията си на друг, който ще се роди за това? В Йоан 14:16 Исус загатва точно това: „И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.” Исус пояснява и защо трябва да дойде друг: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”. Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.

Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични. „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус (върши дела чисти като Моите), и че самия Исус ще му даде същата мисия (както аз получих от Своя Отец), което е Месиянската мисия (да управлява всички народи с желязна тояга).

Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Ще се появи такъв човек, и че самият Исус ще го помаже за Цар на народите (на гръдски Христос, на Арамейски Месия). И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този който ще управлява всички народи в желязна тояга).

Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”

Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си. За това Исус казва, че ще им заяви, „Махнете се от мене вие злойци...” въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.

Символиката в "Идване на Облаците"

Всъщност днес неизбежно, повечето християни ще отхвърлят Второто Пришествие, понеже за тях то би трябвало да се осъществи на облаците. Така че нека погледнем, какво говори самата Библия за символиката на облаците.

В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците са пречистените, отделени от грешното и подготвени да приемат Второто Пришествие. Исус казва, че ще дойде отново на облаци, но както в Ефесяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”. Пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат откровенията за Второто Пришествие.

Така че символиката е ясна; както изпаренията от мръсната вода се пречистват и образуват облаците, така и пречистените отделени от грешното общество ще са тези, които първи ще приемат Второто Пришествие. Те са тези на които Бог ще разкрие „новото име” на Месията. Те са облаците на които Второто пришествие ще се състои.

Можем само да припомним, че дори и по времето на Исус хората са очаквали да видят неествествени феномени и идване на облаци, но такива не е имало.