Християнски Свидетелства за Исус и Сан Мьон Мун

Аз Съм... Тук

Свидетелства от последователите на Исус за чудесата около него възпламеняваха вярата на християните през вековете. Днес самите християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Истинските Родители – Преподобния и г-жа Мун. Американската организация на пасторите ACLC е събрала тази колекция в книгата „Аз съм тук”, със свидетесва за Исус и Сан Мьон Мун.

Християнски пастори споделят как Бог и Небето са потвърдили за тях идентичността и значимостта на работата на Д-р Мун и семейството му за установяване на Божия свят на Мир на земята. Самата инициаторка на тази колекция споделя как Исус я е уверил за своето присъствие докато тя за първи път е изучавала Божествения Принцип – съставящ основните откровения на Сан Мьон Мун.

„Никой не може да чете тази книга без да почувства искреноста на пасторите, които чрез Небесното водене са повярвали и дошли да следват Истинските Родители. Пръсъствието на Бог и Исус е явно в техните преживявания,” заявява пастор от Петдесятната църква.

За тези, които не са получили такова потвърждение от Небето е шокиращо и трудно да повярват факта, че Исус неотменно подкрепя преподобния Мун. Сан Мьон обаче е бил призован още на 16 годишна възраст от самия Исус Христос, който му се явява в откровение да доведе изпълнението на Божията воля на земята. Този момент е точно предсказан в Библията. В Откровения 2:26 се предсказва недвузначно, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... (символ на месиянската роля) както и Аз съм получил от Своя Отец. И ще му дам зорницата (символ на новата истина).

Тези които са честни спрямо себе си ще се поинтересуват сами да разберат дали Бог работи чрез Преподобния Мун. Самия Исус ни подсказва, „по плодовете му ще го познаете.” Или както проф. д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Делата на преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и един ден ще служат като опорната точка на Архимед за промяната на света.” „Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали Божията ръка е зад всичко това.”

Целият живот и дейност на д-р Мун е отдаден за изпълнение на Божията воля, и установяване на Свят на Мир, Любов и Разбирателство между хората. Кой би могъл да критикува това. Той създава и финансира стотици организации посветени на Световния мир и създаването на истински семейства. Самата Библия заявява, „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” А Татко Мун определено е шампион всред всички миротворци в историята. И разбира се, невежеството не е оправдание за да не признаем поне това ако погледнем делата му.