Второто пришествие на Хрисос: Как ще се върне Господа

Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

Второто пришествие 

Според Библията Второто пришествие идва "като крадец в ноща" (неразпознат от света), чрез раждането на безгрешно дете в Източна страна (Откр. 12:5).

Божествения Принцип е откровение, което разкрива много точно - кога, къде и как идва Второто пришествие. Нима ще се учудите, че това няма да стане според човешките очаквания, потдържани от традиционното християнство. Това, което те са тълкували по човешки буквално, се оказва, че са закодирани символи.

Второто пришествие идва на "Облаци" - символичен образ на подготвените с чисти сърца. Затова Библията ги нарича "Облаци от свидетели" - отделените от грешното общество, способни да го разпознаят. Това се потвържава от казаното в Откр. 19, че царете (управниците) ще се надигнат да воюват срещу него, а 'Червения змей' (Комунизма), ще се опита да го убие. Това не би станало, ако Господа се завърне буквално във изпаренията.

Според Библията, раждането на господа на Второто пришествие е веднага след Червената революция, 1917 г. и след края на Първата Световна Война 1918 г.

Според думите на самия Исус, "дали ще намери вяра", е възможно Християнството да преследва господа на Второто пришествие - идващ с "ново име" (Откр.19:12,13), подобно на Фарисеите преследвали Исус.

В такъв случай, дори най-вярващите християни ще бъдат порицани с думите, "махнете се от мене вие злодейци". Затова е казано, "бдете и се молете за да предстоите пред него". Затова прочетете следното откровение с много моливта. Прочети: Второто пришествие на Христа
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

ПОДОБНИ БИБЛЕЙСКИ ТЕМИ

Грехопадението: Истината за греха на 
Грехопадението: Адам, Ева и Луцифер

Последните дни - Есхатология: Целта на историята

Целта на Месията: Трябваше ли Исус Христос да умре на кръста

Възкресение: Библейското разбиране за живота и смъртта
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията

Същността на Христа, Новорождението и Триединството
Принципи на възстановяването:Въведение в принципите по които Бог работи
Семействата на Адама, Ной и Аврам в Божията работа за спасение
Как Мойсей подготвя пътя модел за Исус в работа за спасение
Причини за повтаряемостта и цикличността в историята
Как реформациите подготвя света за завръщнето на Месията
Второто пришествие на Исус Христос, Иисус - завръщане на облаци, Библията