Международната конференция на пасторите

Пастори задават въпроси на Обединителното движение

Тук можете да видите текстът "Въпроси и отговори", където пастори задават въпроси на Международната конференция на духовенството, към Обединителното движение и където, на основата на Библията се отговаря на християнски концепции привидно несъвместими с Обединителните възгледи. Текстът е на английски, но при интерес ще преведем определени части. Темите са разделени така:

1. Второ пришествие
- Антихрист
- Облаци
- Илия
- Израел
- Преп. Мун и Корея
2. Грехопадение
- Принципи на сътворението
- Грехопадение и ангели
- Грехопадение, плодове, дървета
- Грехопадение, Луцифер и Сатана
- Грехопадение, грях и секс
- Грехопадение, Адам и Ева
3. Мисията на Иисус
- Исус и разпятието
- Основни въпроси за Иисус
- Йоан Кръстител и Илия
- Непорочно зачатие
- Кръвно изкупление
4. История на възстановяване
- Адам, Ева и Иисус
- Авел, Кайн и Сатана
- Семейството на Ной
- История
- Семейството на Авраам
- Якоб и Исав
- Възстановяване с център отговорността
5. Други въпроси
- Продължаващо откровение
- Предопределение
- Божието царство
- Религия и християнско единство
- Обединителна вяра
- Преп. Мун, Обединителна църква и членове
- Женитба